About [email protected]

This author has not yet filled in any details.
So far [email protected] has created 8 blog entries.

ຂໍ້ກໍານົດ ແລະເງື່ອນໄຂການສ້າງ Affiliate

Huk-Com Affilate ເປີດໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມທຸລະກິດກັບເຮົາດ້ວຍການສ້າງລາຍໄດ້ສູງສຸດ 33%ຕໍ່ຮອບບິນທໍາອິດໂດຍແນະນໍາສິນຄ້າ/ຜະລິດຕະພັນ ໃດໆກໍໄດ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ບໍລິການຂອງ Huk-Com Hosting ໂດຍແບ່ງເປັນ 3 [...]

By |2023-07-02T10:55:24+07:0008/06/2023|Uncategorized @lo-la|0 Comments

ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຍ້າຍຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ web hosting ອື່ນ

ກວດສອບອາຍຸການບໍລິການທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການການເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອເບິ່ງວ່າອາຍຸທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຕໍ່າສຸດທີ່ປະມານ 1-2 ມື້, ເພາະວ່າໃນກໍລະນີທີ່ການບໍລິການຫມົດອາຍຸ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອາດຈະໂຈະການນໍາໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຍ້າຍຂໍ້ມູນໄດ້ ສັ່ງຊື້ບໍລິການກັບທາງບໍລິສັດ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການໂອນຍ້າຍໂດເມນ [...]

By |2023-09-14T15:43:21+07:0005/06/2023|Uncategorized @lo-la|0 Comments

ເງື່ອນໄຂ ແລະຂັ້ນຕອນການຂໍຄືນຄ່າບໍລິການ

ເງື່ອນໄຂການຄືນຄ່າບໍລິການ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແຈ້ງຂໍຮັບຄ່າບໍລິການຄືນພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເປີດໃຊ້ບໍລິການ ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ້ອງ​ລະ​ບຸ​ເຫດ​ຜົນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ຄືນ ຄ່າບໍລິການທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບຕົວຈິງຈາກຜູ້ໃຊ້. (ບໍ່ລວມຊື່ໂດເມນ)​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ການ​ໂດຍ​ຜູ້​ໃຊ້​ວ່າ​​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ຄືນ​ [...]

By |2023-07-04T15:17:45+07:0005/06/2023|Uncategorized @lo-la|0 Comments
Go to Top