ຈົດໂດເມນໃໝ່ ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ 100%

.com 270.000 ກີບ .net 380.000 ກີບ .la 850.000 ກີບ .online 870.000 ກີບ
ມີໂດເມນຢູ່ແລ້ວ? ຍ້າຍມາທີ່ Huk-com

ຈົດໂດເມນໃນລາຄາພິເສດ

16% OFF

.COM

ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

325

270.000 ກີບ/ປີ

ຊື້ເລີຍ

ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

16% OFF

.NET

ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

650

380.000 ກີບ/ປີ

ຊື້ເລີຍ

ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

16% OFF

.la

ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

1000

850.000 ກີບ/ປີ

ຊື້ເລີຍ

ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

  1. ໂກຕ້າໂດເມນໂປຣໂມຊັນມີຈຳກັດ. ບໍລິສັດສະຫງວນສິດທີ່ຈະສິ້ນສຸດການສົ່ງເສີມການທັນທີ. ເມື່ອໂກຕ້າຖືກລົງທະບຽນຢ່າງເຕັມຈໍານວນ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ລ່ວງ​ຫນ້າ

ຄ່າບໍລິການໂດເມນລາຍປີ

ບໍລິການເສີມສໍາລັບໂດເມນ

*ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມຕົ້ນທຶນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງລາຄາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.